נייד: 0522-412313
טל': 04-8201150
כתובת: רחוב השיש 4, מפרץ חיפה